divendres, 1 de desembre de 2000

19 de desembre: ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA

Ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA DE PRESSUPOSTOS que es celebrarà al CLUB DELFOS (Verge de Montserrat s/n), el proper:
Diumenge 19 de desembre de 2010
A les 10:30 h. en primera, 10:40 h. en segona i a les 10:50 en tercera i darrera convocatòria, amb el següent
ORDRE DEL DIA
1- Lectura i aprovació (si s’escau) de l’acta de l’anterior Assemblea.
2- Memòria del Curs 2009 - 2010
3- Proposta i aprovació (si s’escau) del projecte de pressupost per l’any 2011
4- Comissió per adaptar els Estatus a la nova legislació.
5- Comissió Patrimonial.
6- Proposta d’integració a l’Associació o agrupació d’entitats que gestionarà l’espai de Can Mercader.
7- Precs i preguntes

Alfred Fontanals Francesc Mitjavila
Secretari President

El projecte de pressupost estarà a Secretaria, disposició dels socis, a partir del 15 de novembre del 2010.
Excursionisme 4 Referència: EXC4

Presentació:
Per consolidar la formació com esportista, cal practicar i aplicar els coneixements adquirits. Aquestes sortides van dirigides a joves a partir de 16 anys.

Objectius:
Que els joves disposin de la infraestructura del local social i del material que tenim (mapes, guies,....) per tal de preparar les seves pròpies sortides.
Disposaran d’un monitor que els guiarà i ajudarà, però que no anirà a les sortides.
Es pretén consolidar el grup i enfortir-lo. Recomanable, però no imprescindible, haver fet EXC1, EXC2 i EXC3.

Material que ha de portar l’alumne:
Roba esportiva i d’abric, impermeable, motxilla, calçat resistent i còmode amb sola adherent (botes de tresc), cantimplora, protecció solar, ulleres de sol.

Drets d’inscripció
NO HI HA DRETS D’INSCRIPCIÓ.
Cal ser soci de la UECC i estar Federat en la modalitat corresponent.

Inscripcions
Fins el 13 de gener. Presentant el full d’inscripció.

Funcionament
Cada sortida comptarà amb un responsable, dels propis joves, qui s’encarregarà de la ruta, transports, horaris,.....

Programa de sortides:
17 desembre Presentació, organització i logística.

30 gener - 27 febrer - 27 març - 1 maig - 22 maig - 2 i 3 juliol - 25 setembre – 23 octubre - 20 novembre

Director: Francesc Mitjavila (Instructor Excursionisme ECAM)

El desenvolupament d’aquesta activitat està condicionada a les dificultats del medi i als factors meteorològics, per la qual cosa la Direcció podrà modificar o fins hi tot suspendre parcialment aquest programa si es creu convenient per a la seguretat de tots als assistents.
Curs d’Excursionisme 1 Referència: EXC1

Presentació:
Amb aquest curs dirigits als joves, a partir dels 12 anys, pretenem que la seva formació com esportistes complementi a la formació com a persones, i que els hi faci consolidar aquells valors que, des de petits, els hi hem anat transmetent en les sortides familiars.

Objectius del curs:
Dotar als alumnes d’uns coneixements i capacitats que els hi permetin realitzar amb seguretat i total autonomia excursions d’un dia, en terreny de baixa i mitja muntanya sense neu, i sempre que les tècniques i materials de progressió no siguin els propis de l’escalada. Els alumnes hauran d’aprendre a realitzar la seva activitat mantenint sempre un respecta al medi natural i humà on aquesta es realitzi. A més podran conèixer els diferents esports de muntanya que es poden practicar.

Continguts:
Els continguts del Curs son els contemplats en el nivell 1 i part del nivell 2 d’excursionisme per l’Escola Catalana d’Alta Muntanya.

Material que ha de portar l’alumne:
Roba esportiva i d’abric, impermeable, motxilla, calçat resistent i còmode amb sola adherent (botes de tresc), cantimplora, protecció solar, ulleres de sol.

Material aportat per l’organització:
Tot aquell necessari per a l’aprenentatge de les diferents tècniques que es practicaran.

Instructor/Alumne 1/10

Drets d’inscripció
65.-€, socis.
85.-€, no socis.
Els àpats, pernoctacions i viatges aniran a compte de l’alumne.
CAL FER L’INGRÉS AL COMPTE: 2100 – 0137 – 34 - 0200478092

Inscripcions
Fins el 13 de gener. Presentar el full d’inscripció i fer efectiu el dret d’inscripció.
Els menors de 18 anys hauran de presentar el permís de la tutoria.

Programa:

17 desembre Presentació del Curs. Organització i logística.

29 gener Equip i Material. Història i ètica de l’excursionisme.

30 gener Tècniques de progressió I: Conèixer les tècniques de progressió sense neu.

27 febrer Cartografia i orientació I: Adquirir nocions generals de geografia i topografia. Conèixer els medis d’orientació naturals i les tècniques d’orientació amb mapa i brúixola.

27 març Coneixement del medi I: Conèixer la geografia de Catalunya i les característiques del terreny de baixa i mitja muntanya.

1 maig Meteorologia I: Conèixer els principis bàsics de meteorologia, de la climatologia de Catalunya i com accedir a la informació.

22 maig Planificació de l’activitat. Condicionants I: Saber preparar excursions d’un dia de durada. Conèixer els diferents tipus de marxes i ral·lis.

2 juliol Seguretat a la muntanya I. Poder identificar i definir els principals perills. Conèixer els principis bàsics de seguretat abans i durant l’activitat. Els accidents més freqüents i les assegurances disponibles.

3 juliol Posar en pràctica tots els coneixements adquirits i fer un bivac.


Director del curs: Sergi Medina. (Tècnic de muntanya i escalada especialitat en excursionisme i mitja muntanya. Nivell 2)

El desenvolupament d’aquesta activitat està condicionada a les dificultats del medi i als factors meteorològics, per la qual cosa la Direcció podrà modificar o fins hi tot suspendre parcialment aquest programa si es creu convenient per a la seguretat de tots als assistents.