divendres, 1 de desembre de 2000

19 de desembre: ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA

Ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA DE PRESSUPOSTOS que es celebrarà al CLUB DELFOS (Verge de Montserrat s/n), el proper:
Diumenge 19 de desembre de 2010
A les 10:30 h. en primera, 10:40 h. en segona i a les 10:50 en tercera i darrera convocatòria, amb el següent
ORDRE DEL DIA
1- Lectura i aprovació (si s’escau) de l’acta de l’anterior Assemblea.
2- Memòria del Curs 2009 - 2010
3- Proposta i aprovació (si s’escau) del projecte de pressupost per l’any 2011
4- Comissió per adaptar els Estatus a la nova legislació.
5- Comissió Patrimonial.
6- Proposta d’integració a l’Associació o agrupació d’entitats que gestionarà l’espai de Can Mercader.
7- Precs i preguntes

Alfred Fontanals Francesc Mitjavila
Secretari President

El projecte de pressupost estarà a Secretaria, disposició dels socis, a partir del 15 de novembre del 2010.