divendres, 1 de desembre del 2000

19 de desembre: ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA

Ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA DE PRESSUPOSTOS que es celebrarà al CLUB DELFOS (Verge de Montserrat s/n), el proper:
Diumenge 19 de desembre de 2010
A les 10:30 h. en primera, 10:40 h. en segona i a les 10:50 en tercera i darrera convocatòria, amb el següent
ORDRE DEL DIA
1- Lectura i aprovació (si s’escau) de l’acta de l’anterior Assemblea.
2- Memòria del Curs 2009 - 2010
3- Proposta i aprovació (si s’escau) del projecte de pressupost per l’any 2011
4- Comissió per adaptar els Estatus a la nova legislació.
5- Comissió Patrimonial.
6- Proposta d’integració a l’Associació o agrupació d’entitats que gestionarà l’espai de Can Mercader.
7- Precs i preguntes

Alfred Fontanals Francesc Mitjavila
Secretari President

El projecte de pressupost estarà a Secretaria, disposició dels socis, a partir del 15 de novembre del 2010.
Excursionisme 4 Referència: EXC4

Presentació:
Per consolidar la formació com esportista, cal practicar i aplicar els coneixements adquirits. Aquestes sortides van dirigides a joves a partir de 16 anys.

Objectius:
Que els joves disposin de la infraestructura del local social i del material que tenim (mapes, guies,....) per tal de preparar les seves pròpies sortides.
Disposaran d’un monitor que els guiarà i ajudarà, però que no anirà a les sortides.
Es pretén consolidar el grup i enfortir-lo. Recomanable, però no imprescindible, haver fet EXC1, EXC2 i EXC3.

Material que ha de portar l’alumne:
Roba esportiva i d’abric, impermeable, motxilla, calçat resistent i còmode amb sola adherent (botes de tresc), cantimplora, protecció solar, ulleres de sol.

Drets d’inscripció
NO HI HA DRETS D’INSCRIPCIÓ.
Cal ser soci de la UECC i estar Federat en la modalitat corresponent.

Inscripcions
Fins el 13 de gener. Presentant el full d’inscripció.

Funcionament
Cada sortida comptarà amb un responsable, dels propis joves, qui s’encarregarà de la ruta, transports, horaris,.....

Programa de sortides:
17 desembre Presentació, organització i logística.

30 gener - 27 febrer - 27 març - 1 maig - 22 maig - 2 i 3 juliol - 25 setembre – 23 octubre - 20 novembre

Director: Francesc Mitjavila (Instructor Excursionisme ECAM)

El desenvolupament d’aquesta activitat està condicionada a les dificultats del medi i als factors meteorològics, per la qual cosa la Direcció podrà modificar o fins hi tot suspendre parcialment aquest programa si es creu convenient per a la seguretat de tots als assistents.
Curs d’Excursionisme 1 Referència: EXC1

Presentació:
Amb aquest curs dirigits als joves, a partir dels 12 anys, pretenem que la seva formació com esportistes complementi a la formació com a persones, i que els hi faci consolidar aquells valors que, des de petits, els hi hem anat transmetent en les sortides familiars.

Objectius del curs:
Dotar als alumnes d’uns coneixements i capacitats que els hi permetin realitzar amb seguretat i total autonomia excursions d’un dia, en terreny de baixa i mitja muntanya sense neu, i sempre que les tècniques i materials de progressió no siguin els propis de l’escalada. Els alumnes hauran d’aprendre a realitzar la seva activitat mantenint sempre un respecta al medi natural i humà on aquesta es realitzi. A més podran conèixer els diferents esports de muntanya que es poden practicar.

Continguts:
Els continguts del Curs son els contemplats en el nivell 1 i part del nivell 2 d’excursionisme per l’Escola Catalana d’Alta Muntanya.

Material que ha de portar l’alumne:
Roba esportiva i d’abric, impermeable, motxilla, calçat resistent i còmode amb sola adherent (botes de tresc), cantimplora, protecció solar, ulleres de sol.

Material aportat per l’organització:
Tot aquell necessari per a l’aprenentatge de les diferents tècniques que es practicaran.

Instructor/Alumne 1/10

Drets d’inscripció
65.-€, socis.
85.-€, no socis.
Els àpats, pernoctacions i viatges aniran a compte de l’alumne.
CAL FER L’INGRÉS AL COMPTE: 2100 – 0137 – 34 - 0200478092

Inscripcions
Fins el 13 de gener. Presentar el full d’inscripció i fer efectiu el dret d’inscripció.
Els menors de 18 anys hauran de presentar el permís de la tutoria.

Programa:

17 desembre Presentació del Curs. Organització i logística.

29 gener Equip i Material. Història i ètica de l’excursionisme.

30 gener Tècniques de progressió I: Conèixer les tècniques de progressió sense neu.

27 febrer Cartografia i orientació I: Adquirir nocions generals de geografia i topografia. Conèixer els medis d’orientació naturals i les tècniques d’orientació amb mapa i brúixola.

27 març Coneixement del medi I: Conèixer la geografia de Catalunya i les característiques del terreny de baixa i mitja muntanya.

1 maig Meteorologia I: Conèixer els principis bàsics de meteorologia, de la climatologia de Catalunya i com accedir a la informació.

22 maig Planificació de l’activitat. Condicionants I: Saber preparar excursions d’un dia de durada. Conèixer els diferents tipus de marxes i ral·lis.

2 juliol Seguretat a la muntanya I. Poder identificar i definir els principals perills. Conèixer els principis bàsics de seguretat abans i durant l’activitat. Els accidents més freqüents i les assegurances disponibles.

3 juliol Posar en pràctica tots els coneixements adquirits i fer un bivac.


Director del curs: Sergi Medina. (Tècnic de muntanya i escalada especialitat en excursionisme i mitja muntanya. Nivell 2)

El desenvolupament d’aquesta activitat està condicionada a les dificultats del medi i als factors meteorològics, per la qual cosa la Direcció podrà modificar o fins hi tot suspendre parcialment aquest programa si es creu convenient per a la seguretat de tots als assistents.

dimarts, 11 d’abril del 2000

Campament Estiu 2011

Luchon del 23 de juliol al 28 d’agost. Preus:

Parcela preu per dia: 12,00 (SOCI) 15,00 (NO SOCI)
(2 persones + Tenda / caravana / autocaravana + Cotxe)

Adult adicional majors de 13 anys
Preu per dia: 3,50 (SOCI) 4 (NO SOCI)
Nen adicional menor de 13 anys
Preu per dia: 2,50 (SOCI) 3,00 (NO SOCI)

Gossos i similars: 3,00 preu per dia. (socis i no socis)

Electricitat 6 ampers:
Preu per dia: 3,50 (SOCI) 4,00 (NO SOCI)
Electricitat 10 ampers:
Preu per dia: 4,50 (SOCI) 5,00 (NO SOCI)

Taxa x persona major de 14 anys 0,20 x dia.

10 % descompte als socis lloguer de xalets i mobil home.
CONTACTEU DIRECTAMEN AMB EL CAMPING i trametre mail per informar a l'Entitat.

PRE-RESERVA PLACES: Trametre un mail amb les següents dades:
- Nom i cognoms
- Dates previstes
- Nº de persones
- Telèfon de contacte
A: mailto:ueccornella@hotmail.com

dissabte, 15 de gener del 2000

Curs d’Esquí de Muntanya Nivell 1 Referència: 1106emu1

Organitza: 4.000 PEUS Associació Excursionista Collbató.

Presentació:
L’Esquí de muntanya és el mitjà que ens ajudarà a moure per l’alta muntanya a l’hivern, amb relativa facilitat i seguretat.
Es demana un nivell d’esquí alpí de viratge paral·lel i coneixement de la muntanya.

Objectius del curs:
Dotar als alumnes d’uns coneixements i unes capacitats que li permetin realitzar amb seguretat ascensions amb esquis de muntanya de baixa dificultat de forma autònoma, amb pernoctació en refugi d’alta muntanya amb guarda.

Continguts:
- Coneixement de l’equip i el material bàsic per a la pràctica de l’esquí de muntanya.
- Conèixer i practicar les tècniques per a realitzar amb seguretat el descens per terreny fora de les pistes d’esquí trepitjades amb mitjans mecànics.
- Conèixer i practicar fins assolir confiança i seguretat en la progressió per tot tipus de terreny amb neu en poc pendent. Transport dels esquís, progressió amb els esquís als peus, progressió sense els esquis als peus (grampons, piolet, nusos, ancoratges), pràctica del ràpel amb esquis als peus.
- Coneixement del terreny d’alta muntanya, meteorologia, nivologia i allaus.
- Coneixement dels perills més importants de l’alta muntanya hivernal. Descripció i prevenció.

Material que ha de portar l’alumne:
- Material individual: Esquis, fixacions, pells, ganivetes, bastons, piolet, grampons amb antiboots, ARVA, pala, sonda, altímetre, brúixola, mapa.
- Equip individual: Botes d’esquí de muntanya, motxilla, guants, mitjons, gorra pel sol i pel fred, casc, ulleres de sol, pantalons i jaqueta paravent, protecció solar i del fred.

Material aportat per l’organització:
Tot aquell no individual i necessari pel desenvolupament del Curs.

Inscripcions:
Disposar de llicència federativa de la FEEC-2010, mod. D o superior
Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor/a.
DRETS D’INSCRIPCIÓ - subvencionat per la FEEC: 130 € per alumne.
Termini màxim: dijous 10 de febrer de 2011. Hi ha 15 places per rigorós ordre d’inscripció.
Lloc: per correu a 4000peus.collbato@gmail.com.
Pagament: Ingrés al compte 2081-0075-16-3300008547 (AEEBLL) (enviar còpia del justificant d’ingrés a 4000peus.collbato@gmail.com o bé en metàl·lic a la secretaria de 4000 peus A.E. Collbató els dijous de 20h a 22h. Abans d’efectuar el pagament cal confirmar la disponibilitat de places.

Programa:
28 gener 21:00 Presentació del Curs.

05 febrer 9:00 a 12:00 Sessió teòrica: Material i equip bàsic i tècniques bàsiques de progressió tant en ascens com en descens.

11 febrer 19:00 22:00 Sessió teòrica: Coneixement del medi, nivologia, meteorologia i allaus.

12 febrer Sessió pràctica: Tècniques de descens fora pista: posició fonamental, conducció d’esquís, volta maria, diagonal, derrapatge, escaleta, tisora, cunya i viratge fonamental.

13 febrer Sessió pràctica: Tècniques de progressió: transport d’esquís, progressió amb esquis als peus (pas elemental, traça directa, volta progressiva, volta maria) i pràctiques sobre seguretat (protocol d’ARVA).

26 febrer Sessió pràctica: Tècnica alpina aplicada a l’esquí de muntanya: ARVA, grampons, piolet, ancoratges, ascensió i descens.
Sessió teòrica: Seguretat en alta muntanya, perills objectius (temps, esquerdes, glaceres...), perills subjectius (errors logístics, sobrevaloració de condicions físiques, itineraris,...) i interpretació de planells i orientació.

27 febrer Sessió pràctica: Aplicació de les diverses tècniques durant una ascensió i descens.
Cloenda del Curs.

El lloc de les sessions teòriques: 4.000 peus A.E. Collbató (Pau Bertran, 25)

Director: Albert Orgué.
Tots els instructors i monitors són membres de l’ECAM. Relació Instructor/Alumne: 1/5.

Aquesta és una activitat esportiva que requereix uns mínims de forma física i tècnica i que es desenvolupa en el medi natural. El participant assumeix doncs els possibles riscs que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.

El desenvolupament d’aquesta activitat està condicionada a les dificultats dels medi i als factors meteorològics, per la qual cosa la Direcció podrà modificar o fins hi tot suspendre parcialment aquest programa si es creu convenient per a la seguretat de tots als assistents.

L’equip docent es reserva el dret d’excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat, o no compleixi les normes establertes.
Associació d’Entitats Excursionistes del Baix Llobregat

dissabte, 1 de gener del 2000

CALENDARI

CALENDARI

ENLLAÇOS

FEEC
AEEBLL
AEEBLL - FORMACIÓ
RUTES PALAU ROBERT
MADTEAM

Fer-se soci de l'entitat

Fer-se soci es indispensable si volem participar de algunes activitats programades per les seccions.

Cal doncs primer fer-se soci de la UECC Cornellà i després contractar, si cal, l'assegurança a la FEEC.

Aquesta gestió es fa des del local de l'entitat al Parc de Can Mercader edifici Precsa 4ª planta els dimarts i dijous de 19 a 20:30 h. Tel 93 377 32 03.

Insistim amb l'obligació que tenim d'estar assegurats per fer algun tipus d'activitat amb seccions com senderisme, escalada, barranquisme, etc. Consultar-ho amb la secció específica.

Us podeu baixar l'imprès:

IMPRÈS SOCI UECC 2013


Un cop omplerts porta-los a l'entitat.
Edifici Precsa 4rt.planta, Parc de Can Mercader, Crt.Hospitalet s/n
08940 Cornellà de Llobregat
dimarts i dijous de 19 a 20:30h.
tel. 93 377 32 03

Tornar a la l'inici

Seu social

Edifici Precsa 4rt planta
Parc de Can Mercader

Crt.Hospitalet s/n
08940 Cornellà de Llobregat

Tel. 93 377 32 03
ueccornella@gmail.com
Horaris: dimarts de 
19:00 a 20:00 h

Entitat fundada l'any 1948

REEGC.Num. 43132
data 27/12/1988

NIF. G-58199779