dissabte, 25 de març de 2017

Concurs de Fotografia Digital 2017

Bases i mecànica del Concurs de Fotografia 2017
La UECC organitza i convoca el Concurs, el qual es regirà pel que disposen les bases:

a)    Participants:  El Concurs està dirigit a tots els socis de la UECC Cornellà.
b)    Les presents bases són d'obligada acceptació i compliment per a totes les persones que decideixin participar en el concurs.

Hi ha tres temàtiques:
-    Muntanya
-    Activitats UECC
-    Cornellà

Es farà també una classificació especial pels socis menors de 16 anys:
-    Tema lliure 

Procediment de participació: Tots els socis concursants a través de la següent direcció fotouecc@gmail.com, podran enviar una única fotografia de cada tema  indicant nom i cognoms, número de telèfon, edat, correu electrònic i títol de la fotografia.
Agraïm si podeu enviar la fotografia en mida original i en format “JPG”, per poder penjar-la al Blog i al Facebook. Les fotografies es penjaran a la xarxa indicant només el títol i la temàtica. No s'admetrà cap fotografia que els drets de propietat intel·lectual no pertanyin íntegrament i sense excepció al propi participant del concurs.
El termini de presentació de les fotografies acaba el 30 de Novembre de 2017.
La UECC es reserva el dret de descartar aquelles fotografies que consideri que no mantinguin una relació raonable amb les temàtiques del concurs o que resultin ofensives i de mal gust.
Selecció del guanyador:  Un jurat format per  membres de la Junta de la UECC CORNELLÀ decidirà els guanyadors entre les fotografies que tinguin més “likes” al Facebook de la UECC.
Premis: Diploma i obsequi pels tres primers classificats de cada tema, diploma i obsequi pels tres primers classificats del concurs infantil/juvenil (menors de 16 anys).
Lliurament de premis: Es farà al Vermut de Nadal al desembre on es projectaran totes les fotografies rebudes indicant el nom de l’autor.
Cessió i autorització de drets: La participació en el Concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel·lectual i d'imatge sobre les fotografies enviades , de manera que el participant cedeix a UECC CORNELLA, sense caràcter d'exclusiva , amb facultat de cessió a tercers, els drets d'explotació de naturalesa intel·lectual, industrial i / o d'imatge que poguessin correspondre o derivar de les fotografies enviades per participar en el Concurs.
Exoneració de responsabilitat: la UECC CORNELLÀ queda exonerada i no es fa responsable, respecte de l'incompliment del participant de qualsevol garantia en matèria de drets de propietat intel·lectual, industrial o d'imatge, així com de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'incompliment o compliment defectuós pels participants en el Concurs de les presents Bases.
Acceptació de les bases: Aquestes Bases s'entenen acceptades pels participants pel fet d'inscriure's en el Concurs. La Junta directiva de la UECC CORNELLA es reserva el dret de modificar les condicions del concurs en qualsevol moment, i fins i tot d'anular o deixar sense efecte.
Per a més informació, us podeu dirigir al nostre blog http//u-e-c-c.blogspot.com

Bases en pdf